*Kompozit Dentex

Description

SOLUTIO BONUS

Kompozit Dentex

Dentex Višenamjenska UV Composite ( APC ) je svjetlosno polimerizirajući kompozit za sve namjene restoracije u stomatologiji. Može se koristiti za prednje i stražnje zube za ispun dentina i cakline.

Sadržaj anorganskog punila je oko 71 % volumena . Veličina čestica varira 0,03-5 mikrona .

Pakiranje :

Tuba od  3.0g i 4,5 g  smole

Boja: dostupan u A1, A2 , A3 , A3.5 , i B2 koje odgovaraju odgovaraju VITA ® ključu

Sastav :

BisGMA

Anorgansku punilo : Barijev staklo

Nanočesticama : nano – silikat

Fotoinicijatorski stabilizator

Kositar

Izgled : Visoko viskozna smola

Funkcija :

Nakon punjenja plavo svjetlo inicira brze slobodne radikalne polimere da stvaraju organsku smolu iz anorganski spremnik.

Kompozit pokazuje veliku snagu i estetski izgled kao prirodni zub .

Zbog svojeg visokog radiopacityja, jasno se raspoznaje na rendgenskoj slici.

Indikacije za primjenu:

Sve zahvate za stražnje i prednje zube

Temeljne podloge

Inlay i onlay

Furnir popravci

 

Cijena; 110,00 kn + pdv

 

This post is also available in: English

This post is also available in: English